modlitbaODPUSTKY  PRI MODLITBE KRÍŽOVEJ CESTY

Udeľujú sa úplné odpustky veriacim, ktorí si vykonajú pobožnosť krížovej cesty alebo prostredníctvom televízie, rozhlasu či internetu zbožne sledujú krížovú cestu vedenú Svätým Otcom.

K tomu je potrebné zachovať:
1.) Pobožnosť treba vykonať pred zastaveniami riadne zriadenej krížovej cesty;
2.) Na vykonanie tejto pobožnosti postačí zbožná meditácia o Pánovom utrpení;
3.) Je vhodné prechádzať od jedného zastavenia k druhému (aspoň tí, ktorí    modlitbu vedú);
4.) Splniť obvyklé podmienky k získaniu odpustkov;

Veriaci, ktorý má vážne prekážky, môže získať tie isté odpustky, keď nejaký čas (napr. 15 min.) sa venuje čítaniu alebo rozjímaniu o Pánovom umučení.

(Enchiridion indulgentiarum, 13)

Tieto odpustky možno získať kedykoľvek v roku, teda nielen v Pôstnom období.

*   *   *

ODPUSTKY V PIATKY PÔSTNEHO OBDOBIA

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

(Enchiridion indulgentiarum, 8)