Pozývame vás na modlitbový večer vo farskom kostole sv. Dominika vo Zvolene, sídlisko Západ 22. marca 2024.

PROGRAM

17.15 Krížová cesta v duchu posolstva Zázračnej medaily

18.00 Sv. omša

19.00 Združenie Zázračnej medaily (aktuality) a svedectvá

20.00 Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca