Pozývame seniorov našej farnosti na mesačné stretnutie – v piatok 1. marca o 15:30 hod. s P. Albertom, ktorý bude viesť toto spoločenstvo.

Tešíme sa na stretnutie!