Farnosť Zvolen-Západ vás pozýva na program v rámci Národného týždňa manželstva Vitamíny pre vzťah:

Piatok 16. 2. 2024 – Manželský večer s kvízom

♥ Po večernej svätej omši v Klube u Jakuba
♥ Príjemné posedenie so na štýl kaviareň spojenou s vedomostným kvízom o manželstve.

Svoju účasť prosím potvrďte sms-kou na tel. číslach:
0915487089 Janka Koštialová
0907263345 Betka Paulíková

Vstupné voľné!

Nedeľa 18. 2. 2024 – Manželské popoludnie

♥ 15.00 adorácia za rodiny v Kostole sv. Dominika
♥ 15.45 prednáška v Klube u Jakuba s manželmi Predáčovcami na tému Komunikácia v manželstve. Stráženie detí zabezpečené. Občerstvenie je vítané.

Vstupné voľné!

Program NTM vo farnosti Zvolen-Západ