Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty Zvolen – Banská Bystrica, vás pozýva dňa 22. 3. 2024 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hodine vo Zvolene, v kostole sv. Alžbety. Tohto roku sa uskutoční v našom okrese po prvýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách.

Trasa musí spĺňať potrebné štandardy:

  • začína svätou omšou,
  • dĺžka trasy je 40 km, alebo minimálne 30 km už s potrebným prevýšením 500 m,
  • trasou sa prechádza v noci, z väčšej časti po lesných a poľných cestách,
  • na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami,
  • doba prechodu je minimálne 8 hodín,
  • trasou sa prechádza v tichosti a v malých skupinkách.

Cieľom je siahnuť na dno svojích síl a zažiť Božiu prítomnosť. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.ekc.sk, ako aj na facebookovej stránke: Extrémna Krížová Cesta – Slovensko.

 

Extrémna krížová cesta Zvolen Banská Bystrica 2024