Svätá sobotaJe to prísne neliturgický deň. Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení, smrti, zostúpení k zosnulým a očakáva jeho vzkriesenie v modlitbe a pôste. Oltár je odhalený a Cirkev neslávi obetu omše až do slávnostnej vigílie, ktorá sa začína po západe slnka.

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania je noc bdenia, ktorá je zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Pri „Sláva Bohu na výsostiach“ sa rozozvučia zvony a organ, ktoré mlčali od štvrtka večera. Vigília sa začne vonku pri ohni obradom svetla – požehnaním ohňa a veľkonočnej sviece – paškálu, ktorú kňaz (alebo diakon) nesie do chrámu so zvolaním „Svetlo Kristovo“ – a našou odpoveď – „Bohu vďaka“. Sviece si od paškálu odpália aj ostatní veriaci. Spieva sa veľkonočný chválospev „Exsultet“. Potom nasleduje bohoslužba slova (má 3 až 7 čítaní zo Starého zákona, slávnostné Aleluja, čítanie z Nového zákona a evanjelium), liturgiu krstu (ak niet krstencov, nasleduje požehnanie vody a obnovenie krstných sľubov), eucharistickú liturgiu.

Program v Kostole sv. Dominika:

8.00 – Temné hodinky
9.00 – 17.00 – Poklona Sviatosti oltárnej v „Božom hrobe“
17.00 – Vešpery (po nich bude kostol zatvorený až do vigílie)
20.00 – Veľkonočná vigília (začína sa na nádvorí kláštora, treba si doniesť sviece)

Odpustky: Za obnovu krstných sľubov.