Štvrtok Pánovej večereTýmto dňom sa začína sláviť Veľkonočné trojdnie. Pripomíname si ustanovenie sviatosti kňazstva, sviatosti Eucharistie a nové prikázanie lásky. Ježiš slávi poslednú večeru so svojimi učeníkmi, pri ktorej im umýva nohy, toto gesto lásky a pokory bude súčasťou aj našej večernej svätej omše, ktorá je pamiatkou na ustanovenie Oltárnej sviatosti. Po zaspievaní „Sláva Bohu na výsostiach“ sa zvony aj organ odmlčia až do sobotňajších obradov na znak spoluúčasti s utrpením Krista, namiesto nich sa budú používať rapkáče. Po svätej omši si pripomenieme, že Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady, kde sa modlil pred svojím zatknutím. Apoštoli zaspali od únavy, Ježiš zostal opustený – symbolizuje to otvorený prázdny bohostánok, zhasnuté večné svetlo aj obnažené oltáre. K Ježišovej modlitbe v smrteľnej úzkosti sa budeme môcť pridať aj my v našom kostole až do polnoci.

Program v Kostole sv. Dominika, Zvolen-Západ:

18.00 h – Slávnostná sv. omša
Po sv. omši – Ježišova rozlúčková reč
Do polnoci – Bdenie s Ježišom Kristom v Getsemani

Odpustky: Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním/spevom Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť).