Úloha z nedele 17. 3. 2024: Deti, do ukazováka na pravej ruke nakreslite, ako ste boli tento týždeň štedrí – ako ste sa dokázali podeliť, pomôcť a byť šetrní k veciam, ktoré doma máte.

Úloha z nedele 3. 3. 2024: Deti, do palca na pravej ruke nakreslite, ako ste tento týždeň uplatňovali zásadu: Nemusím všetko vidieť, počuť, hovoriť.

Úloha z nedele 18. 2. 2024: Deti, do malíčka na ľavej ruke nakreslite, ako „špeciálne“ ste sa tento týždeň starali o svoje zdravie. Svoje ruky môžete priniesť na nasledujúcu rodinnú sv. omšu.

Úloha z nedele 11. 2. 2024: Deti, urobte svojim rodičom radosť a povedzte im, ako ich máte radi. Do prstenníka na ľavej ruke napíšte alebo nakreslite, ako sa Vám to podarilo. Rodičia, vystískajte svoje deti, povedzte im, aké sú pre vás dôležité. Pomáhajte im rásť.

Úloha z nedele 4. 2. 2024: Deti, do prostredníka na ľavej ruke napíšte alebo nakreslite, ako by ste chceli stráviť svoju ideálnu nedeľu.

Úloha z nedele 28. 1. 2024: Deti, do ukazováka na ľavej ruke napíšte význam svojho mena. Rodičia vám s tým pomôžu.

V nedeľu 21. 1. 2024 sme si dali takúto domácu úlohu pre deti:

Obkreslite si na papier obe svoje ruky a postupne budeme do každého prsta kresliť čiarky podľa toho, koľkokrát sme si museli zopakovať jednotlivé Božie prikázania, aby sme sa ich naučili. Tento týždeň teda do palca na ľavej ruke nakreslíme toľko čiarok, koľkokrát sme si museli zopakovať: Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. – až kým sme sa to nenaučili naspamäť. Svoje diela môžete doniesť v nedeľu na sv. omšu a pochváliť sa, ako vám to ide 😉

Pre dospelých – skúste sa sami seba spýtať, či je u vás naozaj Boh na prvom mieste. A ak nie, čo je teda na prvom mieste?

Ruky - 10 Božích prikázaní