Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstaniaCirkev si pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Radostné „Aleluja“ sa nesie celým svetom. Po večernej svätej omši všetkých srdečne pozývame na spoločnú eucharistickú procesiu na oslavu vzkrieseného Pána okolo kláštora a kostola (okolo 19.00). Veľkonočné trojdnie sa zavŕši slávnostnými vešperami. Veľkonočné tajomstvá, ako ústrednú pravdu našej viery, si budeme pripomínať počas celého týždňa – oktávy, ktorá bude zavŕšená na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Program v Kostole sv. Dominika:

7.15 – Požehnanie veľkonočných jedál
7.30 – Svätá omša
9.00 – Konventná svätá omša
10.30 – Rodinná svätá omša
18.00 – Svätá omša
Eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána po svätej omši
20.00 – Slávnostné vešpery

Odpustky: Za zbožné prijatie požehnania Svätým Otcom Urbi et Orbi.