Božia mocMk 1,21-28

Sväté písmo je plné odkazov na to, že tam, kde niet života, vstupuje Boh, aby ho priniesol. Jeden z týchto opakujúcich sa obrazov Biblii je staršia neplodná žena, ktorej sa na jej úpenlivú prosbu a aj proti očakávaniam tohto sveta narodí dieťa, tak ako starozákonná Anna, ktorá si pre službu Pánovi vyprosí syna Samuela.

Aj Kristov život je plný podobných obrazov. Ako predznamenanie svojej smrti a zmŕtvychvstania Ježiš koná zázraky, ktorými navracia život: vyháňa zlých duchov, lieči chorých, kriesi mŕtvych. Jeho slová prinášajú život. Plodná moc jeho slov je v ostrom kontraste s neplodnosťou slov vtedajších náboženských predstaviteľov, zákonníkov, ktorí zlyhali v tom najdôležitejšom. Oni sami mali totiž poznať a učiť tajomstvá toho najvzácnejšieho: priateľstva s Bohom, ktoré oživuje to, čo podlieha smrti.

Pane, aj nám daj život tam, kde ho niet.

Fr. Damián, OP