Fra Angelico ZvestovanieLk 1,26-38

Dnes počujeme známy príbeh, ako anjel Gabriel prichádza k Márii a zvestuje jej Boží plán záchrany ľudí – narodenie dieťaťa Ježiš. Boh ako prameň života robí životy ľudí plodnými. Plodnosť však môže mať viacero podôb. Ten najnázornejší je prijatie daru dieťaťa. No človek je tiež pozvaný stávať sa teologálne plodným. Tým sa myslí prijatie Boha do nášho života. Ak takto vo viere prijímame, že Boh je tu a dáva sa nám, potom nikdy nestratíme dôvod na lásku. Pretože to Boh nás miluje ako prvý. A my, nech sme v akejkoľvek životnej situácii, v akomkoľvek veku či v akomkoľvek životnom rozpoložení, môžeme na túto Božiu lásku odpovedať napriek svojej ľudskej krehkosti. Ona v nás rozmnoží život a urobí nás plodnými na úctu k životu, zmysel a dôstojnosť, na všetko, čo robí život naplneným. A tak láska rozdávaním rastie.

Pane, daj nám vieru v prvenstvo tvojej lásky k nám i všetkým ľuďom.

Fr. Irenej, OP