Kristus povoláva Petra a Ondreja za apoštolov - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 4, 18-22

Ježiš neprijíma model vzťahu učiteľ – žiak, typický pre židovský svet. Bol to žiak, kto si vyberal učiteľa. Ježiš ustanovuje opačný spôsob, sám si vyberá svojich učeníkov. „Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov. … Poďte za mnou.“

Čo videl Ježiš na týchto dvoch bratoch? Čo videl vo mne? To, že sme sa narodili, je dôkazom toho, že Boh si nás vyvolil. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ (Jn 15,16)

Ježiš vidí každého z nás. On vie, čo je v človeku. Jeho zrak je prenikavý, ale nie zraňujúci. Ježišov pohľad je liečivý. Sú ľudia, na ktorých sa radi pozeráme. Ich zrak je ako slnko pre kvet. Ježišov pohľad je ešte viac… Učme sa adorovať, hľadieť na Ježiša v Eucharistii. Aby sa jeho láskavý pohľad stretol s naším pohľadom.

Fr. Šimon OP