Kristus - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 3,20-21

Ježišovo verejné účinkovanie sa od svojho začiatku nestretá iba s nadšením a prijatím. Paradoxne, práve jeho najbližší sú prví, ktorí zápasia s jeho prijatím. Jeho rodina ho vyhlasuje za pomäteného. Jeho rodáci ho neskôr s pohoršením odmietnu so slovami: „Kým sa to robí?“ veď je synom tesára a celú jeho rodinu poznáme. Existujú viaceré spôsoby bláznovstva. Jedno je to, nad ktorým človek nemá moc a ničí život daného človeka. Existuje potom aj ďalšie, ktoré si človek vyberie sám a následne upadne do nejakej formy závislosti, ktorá ničí život jeho i druhých. No existuje aj bláznovstvo, ktoré život neničí, ale zvláštnym spôsobom ho zušľachťuje. Svätý Pavol pozýva stať sa bláznami pre Krista (1Kor 4,10). Múdrosť kríža je pre Židov pohoršením, pre pohanov bláznovstvom, no pre tých, čo sú na ceste spásy, je Božou mocou (1Kor 1).

Pane, posilňuj nás svojou mocou.

Fr. Irenej, OP