Stretnutie seniorov ZvolenPozývame seniorov našej farnosti na mesačné stretnutie – vo štvrtok 16. februára o 15:30 hod. s P. Albertom, ktorý bude viesť toto spoločenstvo.

Seniorov prídu obveseliť svojím spevom aj deti z rodinného speváckeho zboru našej farnosti. Po malom občerstvení možnosť zúčastniť sa adorácie Sviatosti oltárnej v kostole od 17.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie!