Lk 10,1-12

Mená dvanástich apoštolov poznáme, no mená sedemdesiatich dvoch ľudí, ktorých si Ježiš vyvolil, zostali v anonymite. A myslím, že tento detail je dôležitý, lebo každý, kto číta tento úryvok evanjelia, sa môže stať Ježišovým spolupracovníkom. Druhý dôležitý detail je, že Ježiš týchto ľudí nepozýva k nasledovaniu, ktoré má v tradícii Cirkvi hlbokú duchovnú vážnosť. Pozýva ich, aby Krista predchádzali všade tam, „kam sa sám chystal ísť.“

Čo je náplňou tohto predchádzania? Evanjelium hovorí: majú prinášať pokoj do domu, uzdravovať chorých a ohlasovať blízkosť božieho kráľovstva. No toto nemajú robiť ako filozofi – teoreticky; majú to prinášať svedectvom života, pretože ich poslal po dvoch. A kde sú dvaja alebo traja v Ježišovom mene, tam je Kristus uprostred nich.
Pane, daj aby sme boli svedkami tvojej prítomností všade tam, kam nás posielaš.

Fr. Irenej, OP