Svätý Jozef a Ježiško - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 5,17-30

V dnešnom evanjeliu čítame o dvoch dôvodoch, pre ktoré chceli zabiť Ježiša. Prvým dôvodom bolo, že Boha nazýval Otcom, a druhým, že porušoval sobotný odpočinok uzdravovaním, čo bola v ich očiach práca. Oba tieto dôvody sú dôsledky, sú vyjadrením pocitu, ako to pôsobí na jeho súčasníkov. No pohoršenie vychádza, keď sú tieto dôsledky odtrhnuté od príčin. Čo to znamená? Ježiš sa v živote naozaj správal ako Syn svojho Otca. Budoval s ním blízkosť rozhovorom (modlitbou), plnil prikázania svojho Otca, vytváral okolo seba duchovnú rodinu, pozýval druhých, aby sa stali jemu podobní a tak sa duchovne stali synmi a dcérami Otca. A práca? V Písme čítame, že Boh v siedmy deň odpočíval. No prestal sa starať v siedmy deň o stvorenie? Je práca, ktorá nás vie zotročiť a vtiahnuť do workoholizmu. No Boh neprestal stvoreniu preukazovať milosť a milosrdenstvo ani v siedmy deň. Preto Ježiš vie prejavovať milosrdenstvo uzdravenia a milosrdenstva zvlášť v sobotu.

Pane, prehlbuj v nás postoj synov a dcér konajúcich dielo milosti.

Fr. Irenej, OP