Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú: „Drahé deti! Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, aby som vás učila, že bez Boha nemáte budúcnosť. Deti moje, buďte nástrojmi lásky pre všetkých tých, ktorí nespoznali Boha lásky. Svedčte radostne o svojej viere a nestrácajte nádej v premenu ľudského srdca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Zdroj: https://svetlomariino.sk/posolstvo-panny-marie-kralovnej-pokoja-25-oktober-2022-cez-vizionarku-mariju-lunettiovu/

Posolstvo z Medjugorje