Jn 14, 1-6

„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ Ježiš hovorí o príbytku, ale nie v gréckom myslení /oikos/, materiálny dom, ale /oikia/, čiže o vytvorení ešte neexistujúcich vzťahov. Vzorom takéhoto vzťahu je Ježiš s nebeským Otcom.

„Idem vám pripraviť miesto?!“ Jestvuje mnoho rôznych spôsobov, ako môže byť človek vo vzťahu s Bohom. Vzájomné vzťahy, ktoré vytvárame cez Ježiša, nový život, ktorý nám daroval Ježiš v krste, je zárodkom nášho neopakovateľného vzťahu s Bohom.

Ježiš chce vytvoriť rôznorodú rovinu vzájomných vzťahov medzi Bohom a človekom. Potrebné je objaviť, rozpoznať svoje túžby a napĺňať ich. Ako má každý človek inú tvár, iný genetický kód, tak má vytvoriť svoj vlastný, jedinečný vzťah k Bohu. Kresťanský život má viesť k plnému rozvoju človeka. Blízkosť s Ježišom má vytvárať neopakovateľný a nezničiteľný príbytok stále väčšej dôvery v Boha.

Fr. Šimon OP