Sv. prijímanieRodičia, ktorých deti navštevujú 3. ročník ZŠ a chceli by, aby ich deti pristúpili k prvému sv. prijímaniu v našej farnosti, nech vyplnia prihlášku, ktorú nájdete na našej webovej stránke farnosti alebo v sakristii, a osobne ju odovzdajú do 15. októbra 2023 na fare alebo v sakristii. Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa uskutoční 28. októbra 2023 o 10.00 hod.

Viac informácií o prvom sv. prijímaní