pristávacia dráhaMt 5, 17-19

Ježiš neprišiel zrušiť zákon. Ale aký je vlastne zmysel zákona? Nuž, aby sa zjavila svätosť Boha a aby ľudia žijúci podľa Božieho zákona mohli vstúpiť do spoločenstva s Bohom, ktorý je svätý, teda nekonečne spravodlivý a nekonečne milujúci. Slová evanjelia o zákone môžu znieť kontroverzne, ak chápeme zákon priveľmi veľmi úzko, teda ako vyhlásené príkazy, ktoré musíme poslušne dodržať. Ale zákon môžeme chápať oveľa hlbšie, tak ako ho vníma Kniha žalmov či proroci: ako Božiu múdrosť, Božiu cestu pre človeka. Ako pristávaciu dráhu, ktorú pred nás kladie Boh, ktorá nám jasne ukazuje, ako sa najbezpečnejšie a najistejšie dostaneme do náručia toho, koho milujeme.

Pane, pomôž nám v zákone objaviť múdrosť života.

Fr. Damián, OP