Lk 15, 1-10

„Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.“ Ježiš chce vysvetliť farizejom a zákonníkom svoje správanie voči hriešnikom. Stále je niekto, kto sa stratil, kto nedokáže zachovávať Zákon. Práve to leží Ježišovi na srdci.

Ježiš nikdy nepovie: „Predsa si to sám zavinil, sám sa vylúčil zo spoločenstva. Nech si ide svojou cestou. Nech všetci s ním pretrhnú väzby.“ Takýto postoj je Ježišovi cudzí. Žiaľ, dosť rozšírený v kresťanských spoločenstvách.

Ježiš zároveň zdôrazňuje radosť z nájdenia stratenej ovečky. Berie ju na svoje plecia ako syna a dcéru. Žiadne karhanie, súdenie, žiadna potupa, len ešte väčšia láska.

Fr. Šimon OP