Svetlo neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 14, 12-14

Ježiš túži, aby jeho priatelia nestratili dôveru v neho. Ak nie pre iné, tak kvôli skutkom, ktoré konal, uverili. Ježišove skutky sú viditeľným znakom a potvrdením, že je poslaný od Boha. Učeníci budú toho svedkami. „Kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie.“ Ježiš o tom nepochyboval pred svojou smrťou a apoštoli, aj veriaci dodnes, sa presviedčajú, že Ježiš je živý a chce prejaviť svojou moc cez tých, ktorí mu uveria.

„Kto verí vo mňa.“ Potrebná je viera, čiže úplné priľnutie k Ježišovi, aby sa jeho diela dokonali. Viera v Krista je celoživotný proces. Je potrebné celý čas dozrievať vo viere, v počúvaní jeho slov, aby bol život opretý o Boha. Slovo viera pochádza z hebrejského /aman/, byť stály, pevný, trvalý. Teda veriť, to je oprieť svoj život o niečo pevné. Žiadna stvorená vec nemá takúto pevnosť, lebo všetko sa míňa. Podobné slovo je mamona, je to podobná skutočnosť, o ktorú sa opiera život človeka mimo Boha. Mamonou môžu byť rôzne veci, bohatstvo, svetská sláva… Veľa ľudí robí z mamony boha svojho života, v tom zmysle, že to je niečo, o čo sa v živote opierajú, čomu veria, že im to zabezpečí všetko. Ježiš upozorňuje, že toto všetko sú veci, ktoré v jednej chvíli skončia, a nič si z tohto sveta nezoberú so sebou.

„Kto verí vo mňa, …bude konať ešte väčšie skutky.“ Lebo učeníkov bolo dvanásť a dodnes ešte viac, ktorí konajú Jeho skutky. A Ježiš nikomu nezávidí, naopak, túži, aby sa jeho moc prejavovala vo svete. Aké sú Ježišove skutky? Dáva život a súdi človeka po smrti. Boží súd je záchrana človeka, čiže odpustenie a krst, ktorý je novým životom. Satan je odsúdený a človek vrátený Bohu. „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.“ Čo to znamená, prosiť v Ježišovom mene? Poznať jeho meno, mať s ním blízky, dôverný vzťah. Taký vzťah, že prosiaci pozná vôľu Ježiša, nič iné ho nezaujíma viac, a potom vie, čo je dobro a o čo treba prosiť.

Fr. Šimon OP