euroLk 16,1-8

Čo to Ježiš chváli na konci dnešného evanjelia? Vari chváli podvody, nehospodárne nakladanie s majetkom, až krádež? Určite nie. Čo potom chváli? Premenu. O akú premenu ide? Na začiatku sa zdá, že sa správca obohacoval na úkor Pána sám pre seba. Keď mal teda vydať počet zo svojho šafárenia, tak sa udiala zvláštna premena. Jeho benevolentný prístup k majetku Pána, jeho hrabivosť a neškrupulózne maniere zmenili svojho adresáta.

Slová jeho sebareflexie sú silné: „Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím.“ V momente, keď sa sám stal dlžníkom, prejavil sa súcit s inými dlžníkmi. A hoci zo zištných dôvodov, stal sa nástrojom milosrdenstva, keď začal zmierňovať dlhy iných. Toto sú veci, ktoré Ježiš chváli. Lebo sám Ježiš prišiel zotrieť dlžobný úpis za nás ľudí a urobiť nás bratmi a sestrami Krista, ktorý svoju milosť nedáva ako pôžičku, ale ako dar.

Pane, daj nám pozornosť srdca nielen na naše dlhy, ale najmä na tvoje dary.

Fr. Irenej, OP