Lk 2,41-52
Na Slovensku máme vo veľkej úcte Sedembolestnú Pannu Máriu, ku ktorej sa ľudia utiekali vo svojich životných ťažkostiach. No naša tradícia pozná aj sedem radostí Panny Márie ako dôležitý moment toho, že naša viera nie je iba o kríži a bolesti. Je tiež o svetle nádeje a radosti nad tým, ako Boh koná v prospech človeka a ako môže každý z nás spolupracovať na tomto Božom diele. Ktoré sú tie radostné tajomstvá zo života Panny Márie? Sú nimi: zvestovanie Ježiša Krista, narodenie, klaňanie sa troch kráľov, nájdenie v chráme, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a nanebovzatie. Je pekné, že tak ako sa ruženec začína radosťou a vrcholí oslavou človeka v Bohu, tak aj radostné tajomstvá obopínajú tie bolestné.

Uchovajme si hlbokú radosť viery a podeľme sa o ňu so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Fr. Irenej, OP