SobotaJn 5, 17-30

Ježiš sa dostal do ostrého sporu so Židmi, ktorí vedia, že ho treba zabiť. Dôvod? Porušuje to, čo je pre nich najposvätnejšie. V sobotu uzdravil chorého a Boha nazýva svojím Otcom. Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho.

Ježiš nám dnes pripomína, že cieľom slávenia sviatkov je dovoliť konať Bohu. Slávenie sviatkov je pre človeka darom, aby dokázal Božie konanie rozpoznať v sebe aj okolo seba. Ježiš bol celý život skoncentrovaný na Otca. Nehľadal svoju, ale Otcovu slávu.

Ježiš, hoci je Božím synom a Otec mu dal všetku moc nad životom i smrťou, hovorí: „Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

Fr. Šimon OP