dobroLk 17,1-6

Moderná doba akoby priniesla liek na malé i veľké konflikty tým, že nás učí akceptovať chybné nastavenia mnohých ľudí okolo nás. Alebo ak si chce niekto uchovať duchovný pokoj, tak nás učí ignorovať ich. Prípadne nech si každý nájde skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí a v nej sa utvrdzuje vo svojom nastavení. To však nie je cesta evanjelia.

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš vedie k napomínaniu a odpúšťaniu, ku kultivovaniu spoločného dobra. Z tohto biblického postoja potom pramenia skutky duchovného milosrdenstva: napomínať hriešnikov, poúčať nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých i mŕtvych (KKC 2447). Prečo je potrebné aktívne reagovať, keď sa dejú zlé veci? Pretože ony vedia prerásť do takej miery, keď urobiť čokoľvek môže byť veľmi náročné a niekedy už veľmi neskoro.

Pane, daj nám lásku a odvahu zasadzovať sa za spoločné dobro.

Fr. Irenej, OP