Pozývame vás na predvianočnú sv. spoveď – v pondelok 19. 12. bude spoločné spovedanie v našom kostole od 16:00 do 18:00 hod. V ostatné dni budeme spovedať od 17:30 hod.