„Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Kvas farizejov je snaha čo najlepšie vyzerať navonok. Herodesov kvas je netrpezlivosť, aby Boh vyriešil sociálnu a politickú otázku. „Apoštoli si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba.“ Oni zas riešia telesný hlad. Všetkým ide o dobrú vec.
Ježiš hovorí apoštolom: „Ešte nechápete a nerozumiete?“ Stále nechápu, o čo ide Ježišovi. O čo mu vlastne ide? Ježiš chce človeku pomôcť vytvoriť osobný vzťah s Bohom, ktorý je Láska. Pripomína, že každý človek je toho schopný.
Všetci mali dobrú vôľu, ale to nestačí. Potrebné je poznať, čo očakáva milujúca osoba. Erich Fromm (1900-1980) prirovnal prejavovanie lásky k polievaniu rastlín. Nie všetky rastliny potrebujú rovnaké zavlažovanie, lebo rovnaký prístup môže uškodiť alebo zničiť mnohé z nich.
Fr. Šimon OP