Mt 5, 1-12a

Ježiš nám dnes hovorí, že blahoslavení, čiže šťastní alebo svätí sú: chudobní v duchu, plačúci, tichí, lační a smädní po spravodlivosti, milosrdní, čistého srdca, tí čo šíria pokoj, prenasledovaní. Svätosť je darom i pokušením utiecť pred ňou. Je spôsobom bytia alebo útekom pred ním.

Čo to pre nás znamená? Že Boh nám praje smútok…? Nie. On chce, aby sme v každej situácii objavili radosť, aj v smútku… Svätosť teda nie je nedosiahnuteľný ideál, ale je oveľa viac, ideál, pred ktorým utekáme. Svätosť je Božia pečať v nás.

V akom zmysle? V každom z nás je úplná pravda o nás. Aj o našej slabosti, že padáme… Svätosť, to je objaviť a prijať aj nechcenú pravdu o sebe. Svätosť nedovoľuje človeku uniknúť pravde. Aj Ježišova cesta slávy bola a ostáva v očiach mnohých ľudí cestou prehry.

Fr. Šimon OP