Skauti pôsobiaci pri našej farnosti vás pozývajú v sobotu 22. 10. 2022 na oslavy Storočnice skautingu vo Zvolene, v rámci ktorých bude aj duchovný program od 13:00 hod. v našom kostole.

 

Plánovaný program

10:00 – 12:30  Prezentácia historických materiálov, Skautské aktivity a prax na Laniciach, Zvedavka mestská

13:00 – 14:30  Duchovný program v komplexe kláštora dominikánov na Západe a čas na obed

13:00 – 13:40 Sv. omša v kostole sv. Dominika, Zvolen-Západ
1
3:40 – 13:50 Príhovor Mgr. Jána Mojzsisa, farára ECAV vo Zvolene
13:50 – 14:20 Obed (objednaný alebo svoj prinesený v dvore kláštora)

14:30 – 19:30 Prednášky a kultúrny program v aule 9. ZŠ

14:30 – 15:45 História skautingu na Slovensku a vo Zvolene (Historická komisia SLSK – Mufi a Číňan)
16:00 – 16:30 Pásmo o zaujímavej osobnosti zvolenského skautingu, Ľudovi Zelienkovi (divadlo Zelienka)
16:30 – 17:00 Ekookienko: Ako môže každý z nás prispieť k zlepšeniu ovzdušia v našom meste (Slovenská agentúra životného prostredia)
17:00 – 17:50 Čo ťa nezabije, to ťa posilní – o psychickej odolnosti (Vzťahovo – psychologička a skautka pôvodom zo Zvolena, Denisa Zlevská)
18:00 – 19:00 Koncert Pavel Helan

20:00 – 22:00 Slávnostný táborák na Laniciach

Viac informácií na stránke skautov.

storočnica skauting Zvolen 2022