Lk 6,43-49

Ježiš hovorí o dobrom strome, ktorý rodí dobré ovocie. Akoby nás pozýval späť do raja, ochutnať ovocie stromu života. Každý dobrý strom skrze korene čerpá živiny zo zeme, a to zostáva našim očiam neviditeľné. Každý strom má kmeň. A cieľom každého dobrého stromu je priniesť úrodu. Akoby na tieto tri časti stromu Ježiš použil tri slovesá: „prichádzať k Bohu“, „počúvať Božie slovo“, „uskutočňovať ho“. Prichádzaním k Bohu zapúšťame korene a čerpáme z tajomstva „skrytého v Bohu“. Počúvaním spevňujeme kmeň nášho každodenného života i života viery. Skutkami viery a milosrdenstva prinášame ovocie pre tento život i pre večný.

Ježišu, privádzaj nás k stromu života, ktorého ovocie neničí ani smrť.

Fr. Irenej, OP