Štúdium učiteľstva náboženskej výchovyAJ ŽIACI V ŠKOLÁCH POTREBUJÚ NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU

RKCMBF UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2024/2025 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Hlavným cieľom rozširujúceho štúdia je získanie profesijných kompetencií potrebných na vyučovanie aprobačného predmetu náboženská výchova.

Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)
Forma štúdia: externá forma kombinovaná
Podávanie prihlášok: do 31. augusta 2024
Začiatok štúdia: 15. október 2024
Viac info: rs@frcth.uniba.sk alebo na www.frcth.uniba.sk