Ježiš pri Tiberiadskom moriJn 21, 1-14

Množstvo rýb pri love je znamením. Tak ako nadmiera chlebov pri jeho rozmnožení či nadmiera vína premeneného z vody na svadbe v Káne, alebo nadmiera živej vody či Ducha, ktoré Boh sľubuje dať. Kde je Boh, tam je viac než len plnosť. Jeho prítomnosť znamená, že naša skutočnosť prekypuje darmi pre človeka. Tak prečo ju tak často nepociťujeme? Nuž, práve preto, že je znamením. Znamením toho, čo nás ešte len v plnej miere čaká. Život v Božej prítomnosti, život naveky. Čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo do srdca nevystúpilo. Tu na zemi sa mu najviac približujeme pri prijímaní Eucharistie. To je ten moment, ktorý nebudeme nikdy schopní naplno pochopiť, že človek do svojho vnútra prijme plnosť božstva. Vnútro človeka prekypuje Božou prítomnosťou.

Pane, posilňuj v nás vieru v tvoju prítomnosť v Eucharistii.

Fr. Damián, OP