Svätá rodinaLk 2,22-40

Jozef, Mária a Ježiš od prvých chvíľ zakúšajú hektické chvíle. Od momentu zvestovania a Jozefovho sna sa pýtajú Mária a Jozef, ako porozumieť svojej situácii. Od sčítania ľudu vyhláseného svetskými autoritami sú stále na ceste, najskôr do Betlehema, potom do Egypta a neskôr do Nazareta. Od narodenia Ježiša počúvajú od pastierov, Simeona a Anny až po troch mudrcov o svojom dieťati veci, ktoré vidia v ich dieťati iní ľudia a ktoré im zostávajú zatiaľ skryté. No popri pozitívnych veciach počujú aj o tých, ktorí im neželajú dobro, podobne ako Herodes. Dnes počujeme v evanjeliu, ako prichádzajú do chrámu, kde ho predstavia Pánovi. Svätá rodina prichádza k Bohu a stavia na vzájomných vzťahoch dôvery a ochoty pomáhať si navzájom. Pretože práve tieto ľudské čnosti a svetlo viery sú pre nich oporou v premenách života, aby popri mnohých zmenách láska nestratila hĺbku a stálosť.

Pane, daj nám svetlo milosti spoločenstva Najsvätejšej Trojice.

Fr. Irenej, OP