Rybári Peter a jeho brat Ondrej - akad. maliar Ladislav Záborský„Mlč a vyjdi z neho!“ Je to tretia Ježišova veta, ktorú zapísal evanjelista Marek. Od príchodu Božieho syna v ľudskom tele, je práve ľudské telo miestom, v ktorom sa Boh rozhodol a túži stretnúť s človekom. Ak mu to človek umožní, tak Božia prítomnosť vyženie z ľudského vnútra každého neoprávneného obyvateľa. S príchodom Ježiša Krista stráca na význame chrám, chrámové kňazstvo a tiež každé iné miesto, ktoré by malo byť privilegované pre stretnutie človeka s Bohom.

Boha môžeme stretnúť vždy tam, kde sa On sám rozhodol byť prítomný, to znamená v ľudskom tele. Postavil si príbytok medzi ľuďmi (Jn 1, 7; Zj 7, 15). Z tejto jeho prítomnosti v človeku žiari večné svetlo. Toto Božie svetlo v človeku, nie je schopný zniesť vládca tmy ani ten, kto nechce vyjsť z temného väzenia, aby sa otvoril svetlu života.

Prvá Ježišova veta v Markovom evanjeliu je vo verši 15: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Hovorí o tom, že Božie kráľovstvo je už medzi nami. Druhá veta o tom, že sú potrební ľudia a aby zbierali ovocie šíriaceho sa Božieho kráľovstva vo verši 17: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“

Nebuďme preto prekvapení, ani vydesení, ak nás začne Ježiš oslobodzovať zo všetkých pút a neslobody. Ale volajme k nemu ešte vrúcnejšie, Ježišu buď mojím Pánom.

Fr. Šimon OP