Ježiš pri Tiberiadskom moriJn 21, 1-14

„Deti, máte niečo na jedenie?“ Prvýkrát takto Ježiš oslovuje apoštolov. Mohli by sme to preložiť aj slovom: „Chlapci.“ Prihovára sa im ako Pán: „Nič ste neulovili?“ Po negatívnej odpovedi im hovorí: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Je to rozhodný príkaz. Apoštoli sú poslušní čudnej osobe na brehu, ktorú ešte stále nespoznávajú.

„Spustili sieť a pre množstvo rýb ju nevládali vytiahnuť.“ Zázrak okamžite spôsobuje, že sa ozýva viera apoštola Jána: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán: „Pripásal si šaty.“ Spomenul si Ježišovo gesto umývania nôh a chce ho teraz aj on zopakovať. Evanjelista použil to isté slovo: „Pripásal si šaty.“ Chce byť čo najskôr v pozíciu sluhu pred Ježišom. Skáče do mora ako ten, kto porozumel jeho príkladu.

„Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb.“ Šimon Peter zistil, že nikdy nepredbehne svojho Pána v službe. On im už pripravil pokrm, ale chce, aby sa aj ostatní pripojili. „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Evanjelista Ján opisuje „Ježiša, ktorý sa učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.“ Tretie zjavenie, tým nám pripomína neustálu prítomnosť zmŕtvychvstalého Ježiša v dejinách.

Fr. Šimon OP