pretekyLk 14,1.7-11

Túžba byť prvý je v nás vpísaná veľmi hlboko. Keby tejto túžby nebolo, asi by sme nemali žiaden šport. Predstavte si šprintérov na 100 metrov, ktorí by sa pretekali v tom, aby tí druhí boli pred nimi. No vo svete neexistuje iba šport, ale aj spoločenský rebríček. Byť prvým v tejto oblasti prináša svoje výhody, ale aj svoje pokušenia. Preto sa ľudovo hovorí, že „malá moc korumpuje málo, ale absolútna moc korumpuje absolútne“.

Pre ľudí, ktorým spoločenské postavenie zaručuje určitú mieru možností a beztrestnosti, často prichádza pokušenie, že si môžu dovoliť ešte viac a nič sa im nestane. Mnohí ľudia, tak na vyššom stupni spoločenského rebríčka, ako aj na nižšom, podľahnú pokušeniu hrať sa na bohov. Na túto skúsenosť Ježiš naráža.

No keď našu túžbu po prvenstve konfrontujeme úprimne s Bohom a v našom živote chceme dať Boha na prvé miesto, potom nájdeme pokoj a mieru naplnenia na ktoromkoľvek mieste pomyselného rebríčka života.

Pane, uč nás dávať ťa v našich rozhodnutiach na prvé miesto.

Fr. Irenej, OP