Lk 5, 17-26

Farizeji a učení v Písme sa zišli v tom dome, kde je prítomný Ježiš a kde učí. Zdá sa, že tam prišli, aby počúvali Ježiša, ale evanjelista chce zdôrazniť, že aj oni sú tam ako učitelia, lebo rovnako aj oni sedia.

Obdobie pred príchodom Ježiša bolo kontinuitou vernosti Boha a nevernosti človeka. Nastupoval trest a nový začiatok. Ak sa systematicky ukazovala vernosť Boha, potom bolo potrebné neustále konštatovať nevernosť ľudí. Napokon proroci volali po inom zákone, ktorý by už nebol zrádzaný.

Nehybný, bezmenný človek sa pomocou iných ľudí ocitol pred Ježišom. Tento ochrnutý človek je obrazom celého ľudstva, ktoré už nie je v stave samo sa hýbať. Zákon prikázaní, podľa ktorého sa majú riadiť, je nad ich sily. Hoci Boží zákon ukazuje cestu, nedáva silu, aby boli schopní po nej ísť. Ježiš vidí a rieši koreň všetkých problémov: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Fr. Šimon OP