Lk 17, 11-19

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!“ Ak sa chce človek naučiť modliť, musí sa naučiť vďačnosti..

Nič v našom živote nie je samozrejmosť. Nikto nám nie je povinný nič dať. Nikto nie je povinný sa o nás starať. O svoj život sa máme postarať sami. Nikto namiesto nás to nie je povinný robiť.

Ak sa niekto o nás predsa postará, je to jeho rozhodnutie a prejav priazne voči nám. Nie je to jeho povinnosť. A my sme povinní preukázať mu vďaku. Ľudia sa dostávajú do závislosti často práve preto, lebo nevedia zniesť pocit, že svet nie je ich dlžníkom.

Fr. Šimon OP