Kristus Kráľ lásky - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 17, 1-11

„Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Gréckemu filozofovi Celsusovi z druhého storočia, proti ktorému písal Origenes (185-253), pripadalo kresťanstvo smiešne. Vraj tesára z Nazareta, ktorého Rimania popravili, uctievajú ako Boha. Takáto primitívna viera, uvažuje Celsus, je nedôstojná pre mysliaceho inteligentného človeka. Nie je Boh nekonečný, čistý duch, večne blažený? Dodáva Celsus.

Origenes mu odpovedá, že nikto z kresťanov nepopiera, že Boh taký je. Všetko pekné, vznešené, čo dokázali o Bohu povedať veľkí grécki a rímski myslitelia, veríme aj my. Jednu vec však oni nevedeli, že Boh je láska. Boh dokázal zo svojej vznešenosti zostúpiť k človeku a stotožniť sa s ním. Je to Ježiš Kristus. Poznávať Ježiša, to je poznávať Boha, ktorý je medzi nami a v nás, nielen vo svete ideí. V ňom je preto opravdivé stretnutie v čase i vo večnosti.

Ježišova prvá prosba v jeho modlitbe sa zameriava na nadchádzajúce utrpenie. Prosí Otca, aby toto „pohoršenie“ nezatienilo zmysel jeho poslania na zemi a aby bolo správne pochopené. Ježišova prosba o svoje oslávenie aj nás vyzýva, aby sme ho chápali a prijímali takého, aký sa nám zjavil. Boh môže účinkovať a byť prítomný v skutočnostiach, ktoré nemusia byť z nášho pohľadu vnímané ako pompézne či slávne. Viditeľným prejavom Ježišovho božstva na zemi bolo celé jeho verejné účinkovanie a osobitne zmŕtvychvstanie, ktoré je neodlúčiteľné od „vyzdvihnutia“ na kríž.

Fr. Šimon OP