modlitbaODPUSTKY POČAS VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

Zelený štvrtok – sv. omša na pamiatku Pánovej večere
– pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctime túto sviatosť)

Veľký piatok
za nábožnú účasť poklony krížu

Veľkonočná vigília
– za obnovu krstných sľubov

Veľkonočná nedeľa
– za zbožné prijatie požehnania Urbi et Orbi

Na získanie týchto odpustkov je potrebné dodržať obvyklé podmienky:
1. sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom);
2. sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň);
3. modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva);
4. treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému;