stvorenieLk 6, 36-38

„Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

O čo sa jedná v týchto slovách? Ak nebudeme dávať, tak sa zablokujeme pred darmi od Boha. Ani z cisterny plnej vody nenaplníme uzatvorenú nádobu. Svojimi postojmi, uzavretím sa, môžeme znemožniť prijímanie.

Podľa Tomáša Akvinského (1225-1274), Božie odpustenie a zľutovanie preukazované ľuďom je väčším dielom než stvorenie sveta. Božie dary nezískame svojimi skutkami. Boh nevyžaduje od človeka nič, čo by mu predtým nedal.

Fr. Šimon OP