Zasiahnutý svetlom - akad. maliar Ladislav Záborský„Posielam vás ako baránkov medzi vlkov“. Veď to je istota smrti. Prečo to Ježiš žiada od svojich priateľov? Chce, aby sme v tomto svete boli podobní jemu.

Pripomína nám, že našou úlohou je byť vo svete ako kvas, ktorý sa stratí vo vymiesenej múke kvôli tomu, aby umožnil cestu rásť. Ako pšeničné zrno vhodené do zeme, ktoré dovoľuje odumrieť sebe, aby mohol vzklíčiť nový život.

Prítomnosť baránkov vo svete vlkov pripomína, hoci sú vystavovaní smrteľnému nebezpečenstvu, že jestvujú aj iné hodnoty než lesť či hrubá sila. Dôležité je to, koľko citlivosti a túžby po dobre sa podarí jeho učeníkom prebudiť v ľuďoch a medzi ľuďmi.

Svet vlkov, v ktorom by nebolo baránkov, by bol svetom beznádeje, svetom odsúdeným na vzájomné zničenie sa tvoriacich ho osôb.

Fr. Šimon, OP