Svätý Jozef a Ježiško - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 1,18-24

V Knihe Genezis čítame, ako Boh uspí Adama a v spánku mu vyberie rebro, z ktorého stvorí Evu. Na prvé počutie sa to zdá byť ako rozprávka alebo námet na dobrý vtip. No duchovní autori hovoria o uspatí Adama ako o sfére života, keď je Boh aktívny a človek podlieha jeho konaniu. Sú veci, ktoré tvorí Boh bez toho, aby ich človek pri plnom vedomí vnímal a chápal. A predsa je ľudské pochopenie a súhlas dôležitý. Práve takto v spánku Jozef dostáva vnuknutie, že Ježiš je darom Ducha Svätého a Mária sa proti nemu neprevinila. Mária dostáva od Jozefa život, a to doslovne. No nemuselo by sa tak stať, keby Jozef nebol ochotný spolupracovať s Božím vnuknutím a jeho vôľou. Na koľkých vnuknutiach k dobru stoja mnohé naše rozhodnutia a dar života?

Pane, urob nás pozornými na tvoje slovo a daj nám vôľu s ním spolupracovať.

Fr. Irenej, OP