vínoMt 23,1-12

Ježišova doba nebola veľmi odlišná od tej našej. Aj vtedy bol problém zamerania na seba a hašterenia, tak politických, ako aj náboženských elít i jednoduchých ľudí, a z toho plynúce pohoršenie dvojtvárnosti. Iné sa hovorí a iné sa robí.

Ježiš ako liek proti dvojtvárnosti pozýva k zjednoteniu srdca, myšlienok a skutkov: „Robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte.“ Možno práve preto je piatkový pôst a iné formy sebazáporov v kresťanskej náboženskej praxi školou, ako nájsť hodnotu vody a chleba v piatok a ako nepodľahnúť prílišnej radosti vína vo sviatok.

Aby aj o nás neplatilo: „Vodu kážu a víno pijú.“ Ježiš nás pozýva nájsť zaľúbenie v konaní každodenných dobrých vecí, ktoré často nepotrebujú chváliť sa, pretože vďačnosť a pochvala sa skrývajú v nich samých. Tak Ježiš robí zázrak podobný tomu v Káne Galilejskej, keď vodu na očisťovanie premieňa na svadobné víno, lepšie ako to predošlé.

Pane, chráň nás pred dvojtvárnosťou a daj nám milosť, ktorá povyšuje každodennú obetu lásky.

Fr. Irenej, OP