Lk 16, 9-15

Do spoločenstva apoštolov prichádzali aj osoby vysokopostavené a bohaté. Vo svetle evanjelia si uvedomujú nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťali na ceste k vedúcemu postaveniu v spoločnosti alebo pri získavaní bohatstva.

Začínajú si klásť otázku: Akým spôsobom môžeme napraviť všetky tieto nespravodlivosti? Čo môžeme urobiť, aby sme získali odpustenie od tých, ktorým sme ukrivdili? Ako môžeme odčiniť to, čo sme nespravodlivo získali?

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.“ Robte všetko, čo je vo vašich silách, s cieľom získať si priateľov spomedzi tých, ktorým ste spôsobili krivdu. Nedajte sa zotročiť peniazmi, ale používajte ich na službu dobra, na otváranie neba.

Fr. Šimon OP