Povolanie sv. Matúša CaravaggioMk 2, 13-17

„Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.“ Lévi odpovedal Ježišovi nie slovami, ale činom. Nič sa nehovorí o jeho viere, tá sa bude rodiť a umocňovať v ďalších rokoch. Lévi je neskorší apoštol a evanjelista Matúš, ktorý si uvedomuje vlastnú hriešnosť. „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Hriech je najťažšia choroba. Spoznanie hriechu je veľké tajomstvo. Oveľa väčším tajomstvom je jeho rozpoznanie v druhom človeku. Je to otázka ľudského ducha a jediný postoj, aký je potrebné zaujať, je úplné rešpektovanie svedomia druhého človeka. Nikto nemá právo vstupovať do vnútra iného. Ak druhý človek nerozpoznáva sám svoju chorobu, nikto ho nemá právo liečiť.

Kým sa neuznáme za hriešnika, robíme zbytočným Ježišov príchod na tento svet. On prišiel k tým, ktorí sa vlastnou rukou dotýkajú svojho ohraničenia a slabosti, aby pomohol tým, ktorí ho potrebujú. Matúš svoje povolanie opisuje v kapitole zázrakov, uvedomuje si, že jeho povolanie z mýtnika na apoštola bolo veľkým zázrakom. Evanjelista Marek povolanie Léviho nazýva zmŕtvychvstaním.

Fr. Šimon OP