Odpustky na slávnosť Krista KráľaVeriaci, ktorý sa na slávnosť Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľu ľudského pokolenia (modlitba zasvätenia ľudstva Ježišovi Kristovi Kráľovi), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V ostatných prípadoch možno získať čiastočné odpustky.

Na získanie odpustkov je potrebné dodržať obvyklé podmienky:

  • sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom);
  • sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň);
  • modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva);
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému;

(Porov. Enchiridion indulgentiarum, čl. 2)