Taddeo di Bartolo CrucifixionLk 9, 22-25

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ Potrebujeme poznať cieľ života a spôsob, ako sa doň dostane. Kto nemá poňatie o ceste, ktorá ho čaká, celú cestu bude nespokojný.

Ježiš pozýva ľudí k cieľu života, ktorým je zmŕtvychvstanie. K tomu je potrebné pozdvihnúť kríž, znak bolesti, utrpenia a smrti. Ježiš prijal kríž, teda dovolil zničiť seba, a tým premenil zlo na dobro. „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 24) Ježiš zvíťazil nad smrťou, kde všetci pred ním prehrali.

Taddeo di Bartolo (1362-1422) namaľoval kríž ako symbol rozdelenia. Na jednej strane je kríž a tí, ktorí mu veria, sa k nemu obracajú tvárou. Druhá skupina, neveriacich, je smerom ku krížu obrátená chrbtom. Svätý Pavol to vyjadril slovami: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ (Gal 6, 14)

Fr. Šimon OP