Božia mocMk 16, 15-18

Svätý Pavol po svojom obrátení križoval šíre moria, aby ohlasoval evanjelium všetkým mestám. Na jednej z ciest stroskotal na brehu Malty. Pri zbieraní raždia do ohňa sa mu do ruky zahryzla vretenica. Keď sa mu nič nestalo, považovali ho za nejakého boha. Pavol však vedel, že Bohom nie je, ale že je jeho služobníkom. A hneď na to uzdravil otca náčelníka ostrova. Z Ježišovej moci znamenia sprevádzali tých, ktorí svoj život stavili na Božie evanjelium. A tak to neprestáva byť ani do dnešných čias. Každý skutok lásky je znamením, že Božia moc je silnejšia než moc sveta.

Pane, pomôž nám, aby našu vieru sprevádzala láska k tebe a blížnym.

Fr. Damián, OP